About Tara

“Volim ju zbog toga jer je jako paÅūljiva prema mojim sinovima te im dozvoli da joj rade apsolutno sve.”

Dog parks she loves

Share Tara
Upcoming Playdates